Ankieta Optyka i Optometria

Drodzy Uczniowie,

W związku z planowanym uruchomieniem na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy nowego kierunku studiów obejmującego kształcenie w zawodzie optyka okularowego/optometrysty zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, badającej zainteresowanie uczniów szkół średnich wyborem wyżej wymienionego kierunku studiów.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a pozyskane dane posłużą do analizy preferencji uczniów szkól średnich dotyczących kontynuacji nauki na kierunkach medycznych.

Optyk okularowy:

Optometrysta


 1. Płeć:
  Kobieta
  Mężczyzna

 2. Wiek na dzień wypełniania ankiety (ukończone lata):

 3. Miejsce zamieszkania:
  gmina wiejska, miejsko-wiejska, miasto do 25 tys. mieszkańców
  miasto powyżej 25 tys. mieszkańców

 4. Uczę się w:
  liceum ogólnokształcącym
  technikum
  liceum profilowanym

 5. Czy praca w zawodzie optyka okularowego/optometrysty wydaje się Tobie atrakcyjna i ciekawa?
  Tak
  Nie

 6. Czy osobiście byłbyś zainteresowany podjęciem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku Optyka z elementami optometrii?
  Tak, najchętniej studia stacjonarne w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Tak, najchętniej studia niestacjonarne w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Tak, najchętniej studia stacjonarne w innym mieście niż Bydgoszcz (nazwa Uczelni )
  Tak, najchętniej studia niestacjonarne w innym mieście niż Bydgoszcz (nazwa Uczelni )
  Nie, mam inne plany

 7. Czy po uzyskaniu licencjatu z Optyki byłbyś osobiście zainteresowany podjęciem bezpłatnych studiów drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Optometria?
  Tak, najchętniej studia stacjonarne w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Tak, najchętniej studia niestacjonarne w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Tak, najchętniej studia stacjonarne w innym mieście niż Bydgoszcz(nazwa Uczelni )
  Tak, najchętniej studia niestacjonarne w innym mieście niż Bydgoszcz (nazwa Uczelni )
  Nie, mam inne plany

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej proszę wysłać poprzez naciśnięcie klawisza